Author Archives: anthropology

CONTESTED HERITAGE AND IDENTITIES IN POST-SOCIALIST BULGARIA, Edited by Ana Luleva, Ivanka Petrova, Slavia Barlieva. Sofia: Gutenberg Publ. House. 2015, 390 p. – Evgenia Troeva

Posted in Journal, Vol. 3 (2016) |

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КУЛТУРНАТА ПАМЕТ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ИДЕНТИЧНОСТИ, Ана Лулева, Иванка Петрова (съст.) София: ИК Гутенберг, 2015. 407 с. – Валентина Ганева-Райчева

Posted in Journal, Vol. 3 (2016) |

КОЛЕКТИВИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРСКОТО СЕЛО (1948-1970). КОЛЕКТИВНА ПАМЕТ И ВСЕКИДНЕВНА КУЛТУРА, Яна Янчева. София: ИК Гутенберг, 2015. 500 с. – Петър Петров

Posted in Journal, Vol. 3 (2016) |

ВСЕКИДНЕВИЕТО НА БЪЛГАРКИТЕ МЮСЮЛМАНКИ В СРЕДНИТЕ РОДОПИ, Елена Петкова. София: ИК Гутенберг. 2015, 286 с. – Женя Пимпирева

Posted in Journal, Vol. 3 (2016) |

ФЕСТИВАЛЪТ НА МАЗНИТЕ БОРБИ КЪРКПЪНАР В ОДРИН: ПРОБЛЕМИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Authors Доц. д-р Николай Вуков Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН Ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 6 Гл. ас. д-р Лина Гергова Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН Ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 6 … Continue reading

Posted in Journal, Vol 1 (2014) | Tagged , ,