Author Archives: Златина Богданова

About Златина Богданова

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН София 1000 Ул. „Московска“ 6А

БЪЛГАРСКИЯТ ХХ ВЕК. КОЛЕКТИВНА ПАМЕТ И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ.

Съст. Ана Лулева, София: Изд. „Гутенберг“, 2013, 349 стр.  Full Text

Posted in Journal, Vol. 1 (2014) | Comments Off on БЪЛГАРСКИЯТ ХХ ВЕК. КОЛЕКТИВНА ПАМЕТ И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ.