Category Archives: Vol. 8 (2021)

Милена Беновска – АНА ЛУЛЕВА. КУЛТУРА НА (НЕ)ДОВЕРИЕТО В БЪЛГАРИЯ. АНТРОПОЛОГИЧНИ ПЕРСПЕКТИВИ. СОФИЯ. ИК „ГУТЕНБЕРГ“. 2021. 325 С. ISBN 978-619-176-190-6

Posted in Uncategorized, Vol. 8 (2021) | Comments Off on Милена Беновска – АНА ЛУЛЕВА. КУЛТУРА НА (НЕ)ДОВЕРИЕТО В БЪЛГАРИЯ. АНТРОПОЛОГИЧНИ ПЕРСПЕКТИВИ. СОФИЯ. ИК „ГУТЕНБЕРГ“. 2021. 325 С. ISBN 978-619-176-190-6

Венцислав Божинов – ИВА КЮРКЧИЕВА. ЕТНОЛОГИЯ И ФУТБОЛ. СОФИЯ, ИЗДАТЕЛСТВО НА БАН „ПРОФ. М. ДРИНОВ“, 2021, 252 С., 35 ИЛЮСТРАЦИИ, ISBN 978-619-245-066-3

Posted in Vol. 8 (2021) | Comments Off on Венцислав Божинов – ИВА КЮРКЧИЕВА. ЕТНОЛОГИЯ И ФУТБОЛ. СОФИЯ, ИЗДАТЕЛСТВО НА БАН „ПРОФ. М. ДРИНОВ“, 2021, 252 С., 35 ИЛЮСТРАЦИИ, ISBN 978-619-245-066-3