БЪЛГАРО-СРЪБСКО АКАДЕМИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕТНОЛОГИЯТА И ФОЛКЛОРИСТИКАТА. ДВАДЕСЕТА ГОДИШНИНА НА ЕТНО-КУЛТУРОЛОЖКАТА РАБОТИЛНИЦА В СВРЛИГ (BULGARIAN – SERBIAN ACADEMIC COLLABORATION IN ETHNOLOGY AND FOLKLORE STUDIES. 20th ANNIVERSARY OF THE ETHNO-CULTURAL WORKSHOP IN SVRLIG


Author: Stanka Yaneva

About Ana Luleva

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН София 1000 Ул. „Московска“ 6А