БЪЛГАРСКИЯТ ХХ ВЕК. КОЛЕКТИВНА ПАМЕТ И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ.


Author: Златина Богданова

Съст. Ана Лулева, София: Изд. „Гутенберг“, 2013, 349 стр. 

Full Text

About Златина Богданова

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН София 1000 Ул. „Московска“ 6А