КОМЕНТАР ВЪРХУ ПУБЛИКАЦИЯТА НА РАДОСТ ИВАНОВА “ЕКСПЕДИЦИЯ МИХАЙЛОВГРАД 1982″


Author: Milena Benovska-Sabkova

About Milena Benovska-Sabkova

Professor of Ethnology. New Bulgarian University/ South-West University of Blagoevgrad. email: mbenovska@nbu.bg