ЛЮБОВТА ПРИ СОЦИАЛИЗМА. ОБРАЗЦИ, ОБРАЗИ, ТАБУТА. Съст. Даниела Колева. Рива. 2015, 311 стр.


Author: Ana Luleva

About Ana Luleva

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН София 1000 Ул. „Московска“ 6А