Милена Беновска-Събкова – Илияна Янева-Балабанска. Неконвенционални методи за диагностика и лечение в България. Издателство „Илинда-Евтимов”, София, 2006. 268 с.


Author: Milena Benovska-Sabkova

About Milena Benovska-Sabkova

Professor of Ethnology. New Bulgarian University/ South-West University of Blagoevgrad. email: mbenovska@nbu.bg