НАЧО ДИМИТРОВ – ИВАЙЛО МАРКОВ. МИГРАЦИИ И СОЦИО-КУЛТУРНА ДИНАМИКА. АЛБАНЦИТЕ ОТ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ. СОФИЯ: ИК „ГУТЕНБЕРГ“ 2015. 407 с


Author: Начо Димитров

About Начо Димитров

Главен асистент. Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН София 1000 Московска 6А email: nacho.dimitrov@iefem.bas.bg