СТАНКА ЯНЕВА – САША ЛОЗАНОВА. 24 ВЕКА ИЗОБРАЖЕНИЯ АРХЕТИПИ В ИЗКУСТВОТО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ. АНТИЧНОСТ, СРЕДНОВЕКОВИЕ, ВЪЗРАЖДАНЕ. СОФИЯ: АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ“ 2014, 148 с., с ил


Author: Stanka Yaneva

About Ana Luleva

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН София 1000 Ул. „Московска“ 6А