ТЕРЕННО ИЗСЛЕДВАНЕ И АНТРОПОЛОГИЧЕН ТЕКСТ


Author: Атанаска Станчева

FIELD RESEARCH AND ANTHROPOLOGICAL TEXT

Authors

Milena Benovska – Sabkova,
Ilia Nedin
Ventsislav Bozhinov (eds.)
Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2013, 176 страници

Full Text

About Атанаска Станчева

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН София 1000 Ул. „Московска“ 6А