Ана Лулева – МАРИЯ МАРКОВА. БЪЛГАРИТЕ В ЗАПАДНА ТРАКИЯ – ГРАНИЦИ И ИДЕНТИЧНОСТ (ХIХ-30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ В.). СОФИЯ, ИЗДАТЕЛСТВО НА БАН „ПРОФ. М. ДРИНОВ“, 2021, 376 С., 44 ИЛЮСТРАЦИИ. ISBN 978-619-245-104-2


Author: Ana Luleva

About Ana Luleva

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН София 1000 Ул. „Московска“ 6А