Цветан Ракьовски – Албена Вачева, Социализмът: памет и разказ. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2017, 343 с


Author: Ana Luleva

About Ana Luleva

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН София 1000 Ул. „Московска“ 6А