Category Archives: Vol. 3 (2016)

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КУЛТУРНАТА ПАМЕТ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ИДЕНТИЧНОСТИ, Ана Лулева, Иванка Петрова (съст.) София: ИК Гутенберг, 2015. 407 с. – Валентина Ганева-Райчева

Posted in Journal, Vol. 3 (2016) | Comments Off on ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КУЛТУРНАТА ПАМЕТ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ИДЕНТИЧНОСТИ, Ана Лулева, Иванка Петрова (съст.) София: ИК Гутенберг, 2015. 407 с. – Валентина Ганева-Райчева

КОЛЕКТИВИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРСКОТО СЕЛО (1948-1970). КОЛЕКТИВНА ПАМЕТ И ВСЕКИДНЕВНА КУЛТУРА, Яна Янчева. София: ИК Гутенберг, 2015. 500 с. – Петър Петров

Posted in Journal, Vol. 3 (2016) | Comments Off on КОЛЕКТИВИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРСКОТО СЕЛО (1948-1970). КОЛЕКТИВНА ПАМЕТ И ВСЕКИДНЕВНА КУЛТУРА, Яна Янчева. София: ИК Гутенберг, 2015. 500 с. – Петър Петров

ВСЕКИДНЕВИЕТО НА БЪЛГАРКИТЕ МЮСЮЛМАНКИ В СРЕДНИТЕ РОДОПИ, Елена Петкова. София: ИК Гутенберг. 2015, 286 с. – Женя Пимпирева

Posted in Journal, Vol. 3 (2016) | Comments Off on ВСЕКИДНЕВИЕТО НА БЪЛГАРКИТЕ МЮСЮЛМАНКИ В СРЕДНИТЕ РОДОПИ, Елена Петкова. София: ИК Гутенберг. 2015, 286 с. – Женя Пимпирева