Category Archives: Vol. 6 (2019)

Николай Вуков – Николай Папучиев, Антропология на вещта и символните форми. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018.

Posted in Journal, Vol. 6 (2019) | Comments Off on Николай Вуков – Николай Папучиев, Антропология на вещта и символните форми. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018.

Karolina Bielenin-Lenczowska – Jasna Čapo, Dva doma. Hrvatska radna migracija u Njemačku kao transnacionalni fenomen [Two homes. Croatian labour migration in Germany as a transnational phenomenon], Zagreb: Durieux 2019

Posted in Vol. 6 (2019) | Comments Off on Karolina Bielenin-Lenczowska – Jasna Čapo, Dva doma. Hrvatska radna migracija u Njemačku kao transnacionalni fenomen [Two homes. Croatian labour migration in Germany as a transnational phenomenon], Zagreb: Durieux 2019

Златина Богданова – Красимир Асенов, Антропология на „гетото” – пространство и култура, Пловдив: СТУДИО 18, 2018

Posted in Vol. 6 (2019) | Comments Off on Златина Богданова – Красимир Асенов, Антропология на „гетото” – пространство и култура, Пловдив: СТУДИО 18, 2018

Стилиян Стоянов – Роман Хаджикосев, Пътуващият българин. Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2014

Posted in Vol. 6 (2019) | Comments Off on Стилиян Стоянов – Роман Хаджикосев, Пътуващият българин. Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2014

Милена Беновска-Събкова – Музей на жените (Women’s Museum) в Обединените арабски емирства

Posted in Vol. 6 (2019) | Comments Off on Милена Беновска-Събкова – Музей на жените (Women’s Museum) в Обединените арабски емирства