АНТРОПОЛОГИЯ

АNTHROPOLOGY

Списание за социокултурна антропология

Journal for Socioсultural Anthropology
Issue 3 /2016
ISSN 2367-573X

Anthropology. Journal for SocioCultural Anthropology/ Антропология. Списание за социокултурна антропология is a annual edited journal of scholarship on Europe with focus on Southeastern and Eastern Europe. Our mission is to encourage academic discussion and debate on socio-cultural anthropology, open to Bulgarian and international authors alike.


 

СЪДЪРЖАНИЕ/ CONTENTS

 

CONFLICTS OVER MEMORY IN CROATIA: AN ACADEMIC PUBLICATION IN THE GRIPS OF IDEOLOGY – Jasna Čapo / 5

BORDER TERRITORIES, BORDER PEOPLE: THE BULGARIAN TOWN OF ZLATOGRAD AS A BORDER AND A BRIDGE – Milena Benovska-Sabkova, Iliya Nedin /25

ТРУДОВИЯТ СВЯТ НА КАРАКАЧАНИТЕ ГУРБЕТЧИИ – Начо Димитров / 55

PRIVATE LESSONS IN BULGARIA AS A TYPE OF INFORMAL ECONOMY – Ventsislav Bozhinov / 72

ЕДНО ПОСЛАНИЕ “ХВЪРЛЕНО НА СЛЯПО” (За един неизследван ритуал по материали от Пловдивските махали) – Красимир Асенов /89

ВЪЗНИКВАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНАТА АНТРОПОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕТО Й В САЩ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПРЕЗ 1930-те – 1980-те ГОДИНИ – Иванка Петрова

ЕКСПЕДИЦИЯ МИХАЙЛОВГРАД 1982 – Радост Иванова / 134

КОМЕНТАР ВЪРХУ ПУБЛИКАЦИЯТА НА РАДОСТ ИВАНОВА ЕКСПЕДИЦИЯ МИХАЙЛОВГРАД 1982 – Милена Беновска -Събкова /146

BULGARIAN FOLKLORE IN CANADA: SOME  SOURCES AND OBSERVATIONS – Alexandra Fol / 151

CONTESTED HERITAGE AND IDENTITIES IN POST-SOCIALIST BULGARIA, Edited by Ana Luleva, Ivanka Petrova, Slavia Barlieva. Sofia: Gutenberg Publ. House. 2015, 390 p. – Evgenia Troeva /156

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КУЛТУРНАТА ПАМЕТ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ИДЕНТИЧНОСТИ, Ана Лулева, Иванка Петрова (съст.) София: ИК Гутенберг, 2015. 407 с.  – Валентина Ганева-Райчева / 160

КОЛЕКТИВИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРСКОТО СЕЛО (1948-1970). КОЛЕКТИВНА ПАМЕТ И ВСЕКИДНЕВНА КУЛТУРА, Яна Янчева. ИК Гутенберг, 2015. 500 с. – Петър Петров / 165

ВСЕКИДНЕВИЕТО НА БЪЛГАРКИТЕ МЮСЮЛМАНКИ В СРЕДНИТЕ РОДОПИ, Елена Петкова. София: ИК Гутенберг. 2015, 286 с. /169

 

 

 


 

Publisher

The journal is published by the Ethnology and Balkan Studies Department, South-West University „Neofit Rilski“, Bulgaria Antropologia/Anthropology is a refereed journal.

Copyright © South-West University „Neofit Rilski“, Bulgaria

Contacts: : journal.anthropology@swu.bg

Address: 66 Ivan Mihailov St, 2700 Blagoevgrad