Author Archives: Ганка Михайлова

About Ганка Михайлова

Доц. д-р Ганка Михайлова Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН София 1000 Ул. „Московска“ 6А

ЗА ЦЕННОСТИТЕ В ЖИВОТА

Title ЗА ЦЕННОСТИТЕ В ЖИВОТА ABOUT THE VALUES IN LIFE Full Text

Posted in Journal, Vol. 1 (2014) | Comments Off on ЗА ЦЕННОСТИТЕ В ЖИВОТА