Author Archives: Maria Hristova

About Maria Hristova

Главен асистент. Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски". Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66

Юра Константинова, Надя Данова, Йордан Желев (съст. и ред.) Солун и българите: история, памет, съвремие. София: Институт за балканистика с Център по тракология. 2019. 655 с. ISBN:978-619-7179-10-1

 

Posted in Vol. 7 (2020), Vol. 7 (2020) | Comments Off on Юра Константинова, Надя Данова, Йордан Желев (съст. и ред.) Солун и българите: история, памет, съвремие. София: Институт за балканистика с Център по тракология. 2019. 655 с. ISBN:978-619-7179-10-1